Documenten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (NL)

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn al onze voorstellen en overeenkomsten van toepassing op de NLdigital Terms. Deze voorwaarden zijn door NLdigital gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Terms and conditions (EN)

Unless expressly agreed otherwise, all our proposals and agreements apply to the NLdigital Terms. These conditions have been filed by NLdigital with the Central Netherlands District Court, Utrecht location.